Afval in het nieuws

Waterschapsbelasting stijgt met 1,5 procent
Sun 18-11-2018
...dan in 2018.Vacature Adviseur Handhaving (milieu-inspecteur) bij Hoogheemraadschap Hollands ... kosten voor de zuivering van het afvalwater en ons watersysteem. Gemiddeld stijgen de...
Lingewaard en OverBetuwe raken Bromsnorren kwijt
Sat 17-11-2018
...bevoegdheden in het kader van handhaving van openbare orde en veiligheid, zoals parkeercontroleur en controle op illegaal kamperen, afvaldump, stroperij en illegale visserij.Voor Park Lingezegen...
Motie van afkeuring voor gedeputeerde Bieze vanwege slecht...
Sat 17-11-2018
...een debat over misstanden bij afvalverwerker Vink een motie van afkeuring ingediend, samen met de... De Provinciale Staten hebben de handhaving van milieudelicten via GS uitbesteed aan de...
Radicale kansengelijkheid
Wed 14-11-2018
...veiligheid en handhaving. Belangrijk want overtredingen zoals illegaal storten, afval bijplaatsen ... daadkracht en optreden.Voor D66 is handhaving echter een sluitstuk. Het begint met goede kansen...
Bevoegdheidsverdeling coaltie Beersel met ingang van 1/1/2019
Fri 16-11-2018
...ordening en stedenbouw (oa vergunningen en handhaving) Milieu Klimaat Land van Teirlinck Energie Afvalbeheer Groenbeleid Parken en plantsoenen Landbouw Noord- Zuidwerking6e Schepen (Lijst...
Slagbomenstrijd viswater Roermond opgelost
Fri 16-11-2018
...de vele afvaldumpingen die er plaats zouden vinden, van complete huisraad tot afval van ... in juli 2017 een verzoek tot handhaving in bij de gemeente. De slagbomen staan er immers illegaal...
Talen heeft dwangsom van gemeente Meppel niet betaald
Fri 16-11-2018
...van € 50.000 verstuurd naar afvalverwerker Talen.Tijdens controles lag de opslag van het ... en buiten een overkapping. Deze afval moest beschermd worden tegen inregenen en wordt normaliter...
Vergunningverlening Milieu
Fri 16-11-2018
...Vergunningverlening, de afdeling Toezicht en Handhaving en de afdeling Specialistisch Advies ... houden zich onder andere bezig met: afval, bodem, bouw-, reclame-, inrit-, kap- en sloopvergunning...
Meer 'blauw' in de Brabantse bossen, toezichthouders krijgen wapenstok...
Fri 16-11-2018
...over de groeiende afvalberg in de bossen. Ze besloten zelf afval te dumpen voor de deur van het ... uit te trekken voor toezicht en handhaving in het buitengebied.BoetesDe 2,7 miljoen euro wordt...
Meer 'blauw' in de Brabantse bossen, toezichthouders krijgen wapenstok...
Fri 16-11-2018
...over de groeiende afvalberg in de bossen. Ze besloten zelf afval te dumpen voor de deur van het ... uit te trekken voor toezicht en handhaving in het buitengebied.BoetesDe 2,7 miljoen euro wordt...
Op weg naar een intensievere ketensamenwerking in Limburg
Fri 16-11-2018
...coördinatie van de uitvoering van de handhaving, gemeentes (samenwerkend in de Regionale ... gebied van drugsproblematiek, afval en asbest. Ook willen de partners werken aan het...
De run op bermgras. | Megamestvergister Groenlo NEE
Fri 16-11-2018
...er op deze manier ook chemisch afval illegaal wordt toegevoegd want fraude met bijmengen van ... eenvoudig op te sporen. Controle en handhaving van deze projecten zal de verantwoordelijkheid van...
BOA regio Geldermalsen
Fri 16-11-2018
...verantwoordelijk voor toezicht op, en handhaving van de veiligheid binnen de openbare orde.Door ... diverse overtredingen zoals afvalstoffenverordening, verkeerd geparkeerde auto’s, jeugdoverlast of...
Europese Rekenkamer: Er zijn miljoenen gelekt uit de deal tussen de EU...
Thu 15-11-2018
...instelling met een bevel tot handhaving te sluiten. Welke lokale instelling betrokken is, moet nog ... gemeentelijk waterbeheer en afvalverwerking en de integratie van mensen die bescherming zoeken op...
Gedoogbeleid: we blijven van incident naar incident hobbelen | Derde...
Thu 15-11-2018
...woningen in Barneveld, die door afvalverwerker Vink was geleverd met een onjuiste keuring waardoor ... bevoegdheden, aan de wijze van handhaving? Hoe kunnen we het beste omgaan met lastige bedrijven...
Knops haalt definitief streep door verkiezingen op Statia
Thu 15-11-2018
...gegaan.AfvalbeheerNa aanbesteding heeft het vorige bestuur het afvalbeheer overgedragen aan ... vastgesteld van de Afval-stoffenverordening en de Verordening afvalstoffenheffing. Deze zijn op 2...
Provinciale Staten stellen Begroting 2019 vast
Thu 15-11-2018
...gebruik van vervuilde grond door afvalverwerker Vink in woonwijken Barneveld. Elmar Vlottes ... weet hoe het eraan toe gaat bij handhaving en toezicht bij bedrijven. Het had geen zin om te veel...
Beantwoording gemeente Harlingen op vragen rondom storing REC
Thu 15-11-2018
...uitstoot van stoffen?Afvalverbrandingsinstallaties in Nederland moeten aan strenge luchteisen ... vergunningverlening, toezicht en handhaving bij de REC. De FUMO houdt toezicht op grond van de...
Overeenkomst toezicht indirecte lozingen getekend
Thu 15-11-2018
...vergunningverlening, toezicht en handhaving van lozingen op het openbaar riool, de zogenaamde... Om de hoeveelheid en de samenstelling van het afvalwater veilig te stellen, stelt de gemeente...
Groenbeleid, Veerplein en winkeltijden op politieke markt 20 november
Thu 15-11-2018
...20.45 – 21.05 uur: Verordening afvalstoffenheffing 2019 en Legesverordening Gemeente Zwijndrecht ... Koningshof Brief stand van zaken handhaving RO buitengebied Bestemmingsplan Groote Lindt Brief...
De gemeenteraad heeft de begroting 2019 vastgesteld
Thu 15-11-2018
...energietransitie en toezicht, handhaving en vergunningverlening).Begroting 2019 (pdf, 7 MB) De ... gemeente, het chippen van de afvalcontainers en de themajaren.Daarnaast zijn diverse moties...
Sporthal voor Kamper nieuwbouwwijk Onderdijks
Wed 14-11-2018
...2009 waarin de raad zich sterk maakt voor handhaving. ,,Daarmee is niets gedaan, maar de ergernissen als hondenpoep en afval op straat zijn gebleven.’’ De raad maakt nu geld vrij maken voor één...
Knops haalt definitief streep door verkiezingen op Statia
Wed 14-11-2018
...gegaan.AfvalbeheerNa aanbesteding heeft het vorige bestuur het afvalbeheer overgedragen aan ... vastgesteld van de Afval-stoffenverordening en de Verordening afvalstoffenheffing. Deze zijn op 2...
Hoofd Operator - Pro Industry - Assen
Wed 14-11-2018
...potentie in het afval maximaal te benutten. Door uit diverse afvalstromen zoveel mogelijk ... kwaliteit, kwantiteit en onder handhaving van milieu- en veiligheidseisen. Controleren van...
Jonge Democraten: "Laat overheid zorgen voor anoniem drugsafval...
Wed 14-11-2018
...van chemisch afval in Weezenhof werd aangetroffen. "Op het moment dat dit afval in de voortuin van ... rol en dat betreft niet alleen handhaving". Het liefst ziet de jongerenorganisatie het produceren...
Kritiek op OM dat zich in de NRC uitspreekt over deugdelijkheid...
Wed 14-11-2018
Dan heb je het over de handhaving.Maar nog niet over het draagvlak (nul) over de logica ... met Roundup gespoten industrieel afval) veevoer (landbouwkundig oppervlak van Noord en...
Het conservatieve reveil in het Westen
Tue 13-11-2018
...zoals Justitie en de handhaving van de openbare orde. Ook daar ... voor de klimaat- en afvalproblematiek in de laatste twee decennia een...
Waterschap en gemeente Leerdam ondertekenen overeenkomst Toezicht...
Tue 13-11-2018
...vergunningverlening, toezicht en handhaving van lozingen op het openbaar riool (de zgn. indirecte lozingen). Om de hoeveelheid en de samenstelling van het afvalwater veilig te stellen, stelt de...
Curator na faillissement verantwoordelijk voor uit milieuwetgeving...
Tue 13-11-2018
In dat geval brengt de beginselplicht tot handhaving met zich dat het bevoegde bestuursorgaan de ... media met betrekking tot de afvalbranche. Het auteursrecht ligt bij de schrijver/uitgever van dit...
Velp Oud Zuid op veel punten verbeterd na eerste wijkschouw
Tue 13-11-2018
Verhuurder Vivare spreekt bewoners aan op tuinonderhoud. Afval op straat en te hard rijden blijven ... via de buurtcoaches, gemeente, handhaving, wijkagent en sociale partners. Het liefst heeft het...