Afval in het nieuws

Waterschap slaat alarm: 'Steeds meer gif in rioolwater'
Sun 15-09-2019
...verstoringen bij het zuiveren van afvalwater. Die zijn het gevolg van vaak illegale lozingen op de ... er nog in de zuivering van het afvalwater, dat uiteindelijk in het oppervlaktewater komt, toch voor...
Communicatieadviseur Ondergrondse Afvalcontainers
Fri 13-09-2019
...m.b.t afvalscheiding en afvalpreventie in het algemeen en de Ondergrondse Afvalcontainers in het ... rondom het plaatsen van afvalcontainers waarmee bewoners hun afval gescheiden kunnen gaan...
Velsen onderzoekt of hondenuitlaatservices aan banden gelegd...
Thu 12-09-2019
...wordt besteed aan de bestrijding van hondenpoep (zakjes, afvalbakken, hondenpoepzuiger, handhaving en de loonkosten van medewerkers die het hondenbeleid uitvoeren). Velsen Lokaal vraagt of de...
Oranje afvalbak gaat meer wijken in
Thu 12-09-2019
...de afvalbak hoort en is diefstal lastiger. Ook is handhaving op het juist aanbieden van afval op ... goed, zo meldt de gemeente. “Het afval wordt beter gescheiden, waardoor we met elkaar meer...
Projectmanager Zero Emissie Aanpak - ELLBRU - Amsterdam
Thu 12-09-2019
...uitstootvrije zones, ontheffingverlening, handhaving, laadinfrastructuur en inkoopincentives. De ... parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze...
Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat, Den...
Wed 11-09-2019
...betreffende afvalstoffen (PbEU L 150) (Implementatiewet wijziging EU-kaderrichtlijn afvalstoffen) ... betreffende afvalstoffen (PbEU L 150) (Implementatiewet wijziging EU-kaderrichtlijn afvalstoffen)...
[Ingezonden] Klein leed...
Tue 10-09-2019
...Pijnacker-Keijzershof vindt afvalaanbieding met containers plaats. Elke week wordt op woensdag bij ... geconfronteerd en hebben er last van. Handhaving-Pijnacker is in deze buurt echt nauwelijks...
Alkmaars College: voldoende toezicht bij Cruijffcourt in Daalmeer
Tue 10-09-2019
Toezicht is er volgens het college al, handhaving is sinds december 96 keer langs geweest op... Het zwerfafval tegengaan door meer afvalbakken te plaatsen wil het college wel...
Overtreding van gemeenteregels melden
Fri 06-09-2019
U kunt bijvoorbeeld melden dat ergens:illegaal afval is gestort de bodem is vervuild de lucht is ... is U doet dan een verzoek om handhaving. Nadat uw handhavingsverzoek is binnengekomen, kijkt de...
NIEUWS Laatste ontwikkelingen in Europese meerjarenbegroting 05...
Thu 05-09-2019
...volume niet-gerecycleerd plastic afval in een lidstaat. Inkomsten via het emissiehandelssysteem ... van het Commissievoorstel. Een handhaving van het budget voor landbouw en cohesie, in tegenstelling...