Afval in het nieuws

Provincie, Den Helder, Hollands Kroon & Schagen bundelen krachten
Wed 23-09-2020
...de gemeenten in regionaal verband de handhaving oppakken. Daarnaast zullen alle buitenlandse werknemers, net als iedere ... logiesverblijf worden opgenomen. Door handhaving en registratie komen alle buitenlandse werknemers in beeld en weten we of...
Afval dumpen; “Het blijft een mentaliteitskwestie”
Wed 23-09-2020
Afvalterreur in Leidschendam-Voorburg’, ‘Afval gedumpt in meer dan 50 straten’, ‘Steeds meer ... ste afval meenemen.""Daar komt bij dat wij van het gemelde grofvuil weten wat het is. Van het bijgeplaatste afval niet...
Senior Heffingstechnoloog
Wed 23-09-2020
...taken vergunningverlening, toezicht en handhaving, heffingen en crisisbeheersing. Door uitvoering van deze taken zorgen wij ... processen en technieken in relatie tot afvalwaterverontreiniging. Daarnaast stel je zelfstandig meetbeschikkingen op en...
Vacatures Senior Heffingstechnoloog, Waterschap Rijn en IJssel , Doetinchem
Wed 23-09-2020
...taken vergunningverlening, toezicht en handhaving, heffingen en crisisbeheersing. Door uitvoering van deze taken zorgen wij ... processen en technieken in relatie tot afvalwaterverontreiniging. Daarnaast stel je zelfstandig meetbeschikkingen op en...
24 22 september
Tue 22-09-2020
...dichtbevolkt gebied. Handhaving De ILT bereidt zich intussen voor op de handhaving van het totaalverbod op varend ontgassen ... inzake de Verzameling, Afgifte en Inname van Afval in de Rijn- en Binnenvaart’). Hierbij werkt de inspectie samen met...
Klacht over het handelen van een ambtenaar
Tue 22-09-2020
Klachten voor Stadswerk072 (beheer openbare ruimte, afvalinzameling, openbare verlichting, rioleringen/kolken, bestrating ... hangjongeren. Hiervan doet u online melding bij Handhaving. • Over gedrag of een actie waartegen u bezwaar had kunnen maken...
Handhavingsactie in de Biesbosch
Tue 22-09-2020
een verhoging waarneembaar is van excessieve recreatie, dumpen van vuil/afval, ondermijnende activiteiten, hennepteelt ... een nog grotere professionalisering van handhaving en toezicht in en rondom de Biesbosch e.o.Door gezamenlijk optrekken...
Handhavingsactie in de Biesbosch
Tue 22-09-2020
een verhoging waarneembaar is van excessieve recreatie, dumpen van vuil/afval, ondermijnende activiteiten, hennepteelt ... een nog grotere professionalisering van handhaving en toezicht in en rondom de Biesbosch e.o.Door gezamenlijk optrekken...
Raadsvergadering (live) op dinsdag 22 september
Tue 22-09-2020
...20-0196703)(31.2 MB)getekende brief afdoening moties handhaving verkeer (20-0196961)(574.7 KB)Bijlage: memo bestuurder aan... 2Motie WV inzake onderzoek nascheiding huishoudelijk afvalMotie WV inzake onderzoek nascheiding (G20-002146)(54.6...
Arnhemmer trekt dubbel zo vaak aan de bel over overlast en ongemak, afval voorop
Tue 22-09-2020
...relateren aan afval, op welk gebied de gemeente een nieuw beleid voert dat de gemoederen in de stad verhit.Afvaldump naast ... van verkeer of geluid, en de roep om handhaving, 8 procent heeft betrekking op openbaar...