Advies

Wij zijn erg gespecialiseerd in de ontwikkeling, implementatie en uitvoering van Europese en Nationale wetgeving op het gebied van afvalstoffen en hebben ruime ervaring in werkzaamheden op het gebied van afvalstoffen bij zowel overheden als bedrijfsleven.

Vindt u de meldsystematiek van afvalstoffen ingewikkeld?

Afvalkennis.nl helpt u de meldsystematiek op juiste wijze te implementeren, wij voeren uitgebreide audits en minder uitgebreide quickscans voor u uit. Daarnaast verzorgen wij voorlichting, (interne) opleidingen en advies/ leergesprek ken toegespitst op uw specifieke situatie en doelgroepen, zoals managers, planners, weegbrugmedewerkers en chauffeurs.

Heeft u problemen met of vragen over de verplichtingen uit andere afvalstoffen wet- en regelgeving?

Door onze dagelijkse betrokkenheid bij de ontwikkeling van afvalstoffenwet- en regelgeving en de uitvoering ervan door overheden, brancheorganisaties en individuele bedrijven zijn wij goed op de hoogte van actuele ontwikkelingen en relevante uitvoeringsdiscussies. Onze adviezen zijn hierdoor bijzonder actueel en praktisch uitvoerbaar!

Kost het communiceren met overheden en andere partijen, of het volgen van ingewikkelde procedures u (te) veel energie?

Wij hebben veel ervaring in het overleggen met overheden, het begeleiden van vergunningaanvragen en het volgen van juiste procedures. Afvalkennis.nl bemiddelt graag in projecten waarbij afvalstoffen op een goede manier moeten worden afgevoerd.

Informatie

Heeft u vragen of specifieke wensen? Neem dan contact met ons op (info@afvalkennis.nl).