Wat is het?

In samenwerking met Beurtvaartadres hebben wij het Transbordspel ontwikkeld. Het Transbordspel bevat 240 vragen over de wet- en regelgeving rondom het melden en registreren van afvalstoffen en het transport van grond, baggerspecie en bouwstoffen. De antwoorden en uitgebreide toelichtingen worden door ons op deze website actueel en beschikbaar gehouden. Het Transbordspel is niet alleen leerzaam. Op ontspannen wijze wordt ook duidelijk welke kennis aanwezig is of juist ontbreekt. Het Transbordspel is te gebruiken binnen uw eigen organisatie. Desgewenst kan Afvalkennis.nl de vragenset toesnijden op uw specifieke bedrijfsvoering.