Melden van afvalstoffen

Als u uw ontvangsten en afgiften van afvalstoffen maandelijks aan het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) moet melden en u worstelt met het aanmaken van afvalstroomnummers, het toepassen van de inzamelaarsregeling of het op juiste wijze invullen van de begeleidingsbrief dan is de eendaagse cursus Melden van afvalstoffen iets voor u. Met de opgedane kennis weet u precies wat uw verplichtingen zijn. Uw eerste ontvangstmeldingen aan het LMA en uw begeleidingsbrieven zijn voortaan op een juiste manier ingevuld. Hierdoor klopt uw afvalregistratie en behoort onnodig oponthoud tijdens het transport tot het verleden. Met uw toezichthouders en/of handhavers heeft u voortaan een ander gesprek.

Welke onderwerpen komen aan bod?

Wij leren u, tijdens onze cursus, alles over de verplichtingen en uitzonderingen van de meldsystematiek. Zo komen bijvoorbeeld het aanmaken van afvalstroomnummers en het toepassen van de inzamelaarsregeling uitgebreid aan bod. Ook behandelen wij de werking van het meldsysteem AMICE, de Regeling Eural, de VIHB-regeling en de nut en noodzaak van deze verplichtingen. Daarnaast geven wij handvatten voor het efficiënt en correct invullen van de begeleidingsbrief. In het programma komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Relevante wet- en regelgeving: VIHB, Eural, EVOA, etc.
  • Verschil afvalstof – grondstof: bijproduct, end of waste
  • Mogelijke partijen en rollen: afzender, handelaar, ontdoener, inzamelaar, etc.
  • Verplichtingen Besluit- en Regeling melden: meldingsplicht, registratieplicht, etc.
  • Meldsystematiek: afvalstroomnummers, inzamelaarsregeling, etc.
  • Begeleidingsbrief: afwijkingen t.o.v. eerste ontvangstmelding, uitbesteed vervoer, etc.
  • Registratieverplichtingen: wie, wat, hoe?
  • Praktijkcases: invullen eerste ontvangstmeldingen en bijbehorende begeleidingsbrieven.

Voor wie is de cursus geschikt?

De cursus is geschikt voor leidinggevenden, inkopers, planners, weegbrugmedewerkers en administratieve medewerkers van organisaties, die hun ontvangsten en afgiften van afvalstoffen maandelijks moeten melden aan het LMA. Daarnaast is deze cursus ook geschikt voor advocaten, milieuadviseurs, aannemers, hoveniers, handelaren en bemiddelaren in afvalstoffen.

Wat zijn de kosten?

De cursus Melden van afvalstoffen verzorgen wij op diverse momenten op meerdere locaties, verspreid over het land. De kosten voor deze eendaagse cursus bedragen € 395,- per persoon, excl. btw.

Willen meerdere personen van uw organisatie de eendaagse cursus Melden van afvalstoffen volgen? Dan is wellicht een incompany cursus iets voor u. Vraag hier meer informatie over deze mogelijkheid.

Data en inschrijven