Code95 Afvalcursus

Afvalstoffen, de basis

Het is belangrijk om te weten of je te maken hebt met afvalstoffen of niet. Als je te maken hebt met afvalstoffen gelden er verschillende verplichtingen. In dit hoofdstuk lees je wanneer je te maken hebt met afvalstoffen en welke rollen in de afvalstoffenketen worden onderscheiden.

Lessen

Wat is een afvalstof? Soorten afvalstoffen Rollen

Vervoeren en inzamelen, een introductie

Transport van afval kan op verschillende manieren plaatsvinden. Die manieren kunnen bepalend zijn voor de voorwaarden voor het transport. Voor het bij je hebben van transportdocumenten, maar bijvoorbeeld ook voor het treffen van de juiste maatregelen rondom arbeidsomstandigheden.

Lessen

Verschil tussen vervoeren en inzamelen Manieren van vervoeren en inzamelen (1) Manier van vervoeren en inzamelen (2)